Największy na Niżu Środkowoeuropejskim naturalny kompleks leśny, położony w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównej Narwi i Jasiołdy; powierzchnia ok. 1460 km2, z czego w granicach Polski ponad 580 km2; drzewostan Puszczy Białowieskiej reprezentują różne zbiorowiska leśne; wśród wielu różnogatunkowych drzewostanów duży udział mają: świerk, sosna, olsza, brzoza, dąb; przeważające typy siedliskowe lasu: las mieszany, bór mieszany świeży, las świeży, las wilgotny; ols właściwy i jesionowy oraz łęgi; wielkie bogactwo podszytu i runa; wiele gatunków zwierząt ( m.in.: żubr, łoś, jeleń, sarna, dzik, ryś, wilk, borsuki, bóbr, głuszec, żuraw); rezerwaty hodowli żubra i tarpana; najcenniejszy obiekt przyrodniczy na terenie Polski- Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Od 1921 teren chroniony, od 1932 rezerwat ( pow. 4693 ha), od 1947 zatwierdzony jako B.P.N. (najstarszy w Polsce) o pow. 5348 ha; obejmuje tereny Puszczy Białowieskiej, w tym- ścisły rezerwat przyrody (89,3%), Ośr. Hodowli Rzadkich Zwierząt, Rezerwat Pokazowy Zwierząt Puszczańskich i Park Pałacowy; w szacie roślinnej, wyróżnia się ok. 25 zespołów (10 leśnych); przeważają grądy, są też łęgi, olsy, łozowiska oraz bory: mieszane, sosnowe, świerkowe i bagienne; w B.P.N. występuje ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, ponad 200 gatunków mszaków i porostów i około 1000 gatunków grzybów, z rzadkich roślin- obuwik, pełnik europejski, kosaciec syberyjski, arnika górska, turówka wonna; w faunie( 11 000 gatunków) występują 62 gatunki ssaków i ponad 200 gatunków ptaków; z osobliwości- żubr , konik leśny, łoś, bóbr europejski, bocian czarny, orzeł bielik, orlik krzykliwy; 1977 B.P.N. został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery.

Menu