Wieś gminna w woj. Podlaskim, na Równinie Bielskiej, nad Narewka (lewy dopływ Narwi), w Puszczy Białowieskiej. W czasie okupacji niemieckiej w Białowieży i na skraju Puszczy Białowieskiej Niemcy zamordowali ok. 1 tys. Mieszkańców Białowieży, Hajnówki i okolicznych wsi; 1941-42 masowe wysiedlenia okolicznych mieszkańców; 1941-1944 ośrodek partyzantki polskiej i radzieckiej.-Ośrodek turystyki i naukowo-badawczy; Zakład Badania Ssaków PAN, Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Ochrony Przyrody Instytutu Badawczego Leśnictwa; zespół szkół leśnych; muzea- Przyr.-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, Etnograficzne Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego; Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego; Park Pałacowy ( pow. 50ha).

Menu