Zalew Siemianówka noclegi

Zalew Siemianówka inaczej zwany Jeziorem Siemianowskim położony jest w województwie podlaskim na skraju Puszczy Białowieskiej w odległości około 30 km od Białowieży. Powstawał on w latach 1977-1990 na skutek spiętrzenia wody na rzece Narew. W tym celu wysiedlono około 300 gospodarstw położonych w 8 wsiach, a 5 wsi zlikwidowano całkowicie i wszystkie te tereny znalazły się pod wodą. Mieszkańców tych wsi przesiedlono do nowo zbudowanych osiedli w Bondarach i w Michałowie. Napełnianie wodą zbiornika trwało 5 lat. Zalew liczy 11 km długości i około 5 km szerokości w najszerszym miejscu, a średnia jego głębokość wynosi 3,5 m. Powierzchnia zbiornika wynosi około 3300 ha, gdzie dla porównania jezioro Wigry ma powietrznię o  ponad 1000 ha mniejszą. Zalew Siemianówka jest umownie podzielony na dwa akweny: główny-zachodni, który jest głębszy i wschodni, podzielone mostem położonym na nasypie kolejowym na którym znajdują się tory prowadzące do Białorusi. Na zamarzniętym jeziorze była kręcona jedna ze scen do filmu „Opowieści z Narni”.

Ale przede wszystkim jest on skupiskiem ponad 150 gatunków ptaków, ryb i innych zwierząt, przyjeżdżają tu ornitolodzy z całego świata. Można tu obserwować takie ptaki jak:  bociany, orły, mewy, kaczki, rybitwy, gęsi, żurawie, czaple siwe, perkozy, rybołowy, krzyżówki, siewkowce, bąk, owistun, błotniak zbożowy, łąkowy, kureczka kropiatka, batalion, dubelt,
płaskonos, cietrzew, wodniczka, biegusy, potrzos, rokitniczka, trzcinniczek, pliszki, a nawet czarne bociany, pliszki cytrynowe, liczne ptaki drapieżne, a w licznych lasach wokół zalewu także sowy, dzięcioły, trznadle.

Przy jeziorze można też spotkać nawet łosia, lisa, sarny, jelenia europejskiego, dzika i wiele innych zwierząt. Mieszkańcami zalewu jak i rowów dopływowych są też wydry, bobry, norka europejska i amerykańska, borsuk, jenot, kuna. Jest to także wymarzone miejsce dla wędkarzy i miłośników sportów wodnych. W Zalewie Siemianówka występuje 30 gatunków ryb takich między innymi jak: karp, karaś, lin, karaś srebrzysty, węgorz, sum, szczupak, okoń, leszcz, boleń, jaź, kleń, miętus, płoć, wzdręga. Najlepszym miejscem na zalewie na połów ryb są okolice wyspy. Co roku Zalew Siemianówka jest miejscem różnych zawodów: windsurfingowych o puchar Żubra, regat, modeli wodnosamolotów sterowanych,  ratowników WOPR oraz licznych zawodów wędkarskich.