Informacje

  • Puszcza Białowieska – informacje

    Największy na Niżu Środkowoeuropejskim naturalny kompleks leśny, położony w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównej Narwi i Jasiołdy; powierzchnia ok. 1460 km2, z czego w granicach Polski ponad 580 km2; drzewostan Puszczy Białowieskiej reprezentują różne zbiorowiska leśne; wśród wielu różnogatunkowych drzewostanów duży udział mają: świerk, sosna, olsza, brzoza, dąb; […]

    Posted at 31-07-2011 » By : » Categories : Informacje » 0 Comment
  • Białowieża – krótka historia wsi

    Wieś gminna w woj. Podlaskim, na Równinie Bielskiej, nad Narewka (lewy dopływ Narwi), w Puszczy Białowieskiej. W czasie okupacji niemieckiej w Białowieży i na skraju Puszczy Białowieskiej Niemcy zamordowali ok. 1 tys. Mieszkańców Białowieży, Hajnówki i okolicznych wsi; 1941-42 masowe wysiedlenia okolicznych mieszkańców; 1941-1944 ośrodek partyzantki polskiej i radzieckiej.-Ośrodek turystyki i naukowo-badawczy; Zakład Badania Ssaków […]

    Posted at 30-07-2011 » By : » Categories : Informacje » 0 Comment